دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

The second international research conference on agriculture and environment

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست