سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین، آبان ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین

National Conference of Entrepreneur Schools

پوستر سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین

سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،مجتمع آموزشی کارآفرینی اندیشه در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین