دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)، دی ماه 98

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

Second National Conference on Entrepreneurial Schools (with Curriculum Approach)

پوستر دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی) در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۸ توسط مجتمع آموزشی غیردولتی کارآفرینی اندیشه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی) مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی) در پاییز 98 در اصفهان برگزار می گردد. 

 

 

محورهای دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین

 1. فلسفه کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 2. اهداف مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 3. محتوای مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 4. روش های یادگیری مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 5. راهبردهای تدریس کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 6. محیط و فضای کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان
 7. شیوه های ارزشیابی مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان
 8. تجارب کشورهای موفق مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 9. جایگاه کارآفرینی در رویکردهای جهانی آموزش در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 10. فعالیت های فوق برنامه مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 11. فعالیت های پرورشی مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 12. جو آموزشی مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی پیش دبستانی و دبستان.
 13. مبانی جامعه شناختی برنامه درسی کارآفرین  پیش دبستانی و دبستان  .
 14. مدل های غنی سازی برنامه درسی کارآفرین در دوره  پیش دبستانی و دبستان .
 15. جایگاه خانواده در برنامه درسی کارآفرین در دوره پیش دبستانی و دبستان .


مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)