دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)، دی ماه 98

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

Second National Conference on Entrepreneurial Schools (with Curriculum Approach)

پوستر دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی) در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۸ توسط مجتمع آموزشی غیردولتی کارآفرینی اندیشه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی) در پاییز 98 در اصفهان برگزار می گردد. 

 

 

محورهای دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین

 1. فلسفه کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 2. اهداف مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 3. محتوای مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 4. روش های یادگیری مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 5. راهبردهای تدریس کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 6. محیط و فضای کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان
 7. شیوه های ارزشیابی مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان
 8. تجارب کشورهای موفق مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 9. جایگاه کارآفرینی در رویکردهای جهانی آموزش در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 10. فعالیت های فوق برنامه مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 11. فعالیت های پرورشی مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی و دبستان.
 12. جو آموزشی مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی پیش دبستانی و دبستان.
 13. مبانی جامعه شناختی برنامه درسی کارآفرین  پیش دبستانی و دبستان  .
 14. مدل های غنی سازی برنامه درسی کارآفرین در دوره  پیش دبستانی و دبستان .
 15. جایگاه خانواده در برنامه درسی کارآفرین در دوره پیش دبستانی و دبستان .