دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)، دی ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

Second National Conference on Entrepreneurial Schools (with Curriculum Approach)

پوستر دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی) در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۸ توسط ،مجتمع آموزشي غيردولتي كارآفريني انديشه در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)