دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی، بهمن ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی

The second national conference of interdisciplinary research in educational sciences, psychology, counseling and cultural studies

پوستر دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی

دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی اردبیل - شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی - مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.