کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی، تیر ماه ۱۴۰۱

کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی

National Conference on Interdisciplinary Research in Humanities and Iranian Islamic Culture

پوستر کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی

کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد1 اردبیل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی