ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی، دی ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی

The 6th International Conference on Global Studies in Technology and Engineering Sciences

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،انجمن توسعه علوم و فناوری های نوین ایران ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی