پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی

The 5th International Conference on Global Studies in Technology and Engineering Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،انجمن توسعه علوم و فناوری های نوین ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی