دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی، مرداد ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی

International Conference on New Horizons in Engineering Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی