دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل، خرداد ماه ۱۴۰۳

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل

The second international research conference in literature, English language and history of nations

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ توسط ،انجمن مدیریت دانش ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.