دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک، مرداد ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

پوستر دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک