اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک، شهریور ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

The first national conference on new and clean energy management

پوستر اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک