چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی: جایگاه آموزش مجازی، آذر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی: جایگاه آموزش مجازی

Fourth Congress of Nursing and Midwifery Education Analysis: The Position of Virtual Education

پوستر چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی: جایگاه آموزش مجازی

چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی: جایگاه آموزش مجازی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی: جایگاه آموزش مجازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی: جایگاه آموزش مجازی