دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری

پوستر دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری

دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری