دومین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی، شهریور ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

The second international conference on electrical, computer, mechanical and artificial intelligence index researches

پوستر دومین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

دومین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی