اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی، دی ماه ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

The first international research conference on electricity, computer, mechanics and artificial intelligence

پوستر اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۱ توسط ،دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی