دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

2nd International Conference on Electronic Municipality

دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی