اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی، مهر ماه ۱۳۸۶

اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

1st International Conference on Electronic Municipality

اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ توسط ،سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی