دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق، فروردین ماه ۱۴۰۳

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق

2nd International Conference on Humanities, Social Sciences and Law

پوستر دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ توسط ،آروین همایش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق