دومین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی

The Second e-Conference on Ethical Business Management Researches

پوستر دومین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی

دومین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی