دومین کنفرانس برق، مکانیک ،هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی، خرداد ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس برق، مکانیک ،هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی

The second conference of electricity, mechanics, aerospace, computer and engineering sciences

پوستر دومین کنفرانس برق، مکانیک ،هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی

دومین کنفرانس برق، مکانیک ،هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس برق، مکانیک ،هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس برق، مکانیک ،هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی