اولین کنفرانس برق، مکانیک ، هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس برق، مکانیک ، هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی

The first conference of electricity, mechanics, aerospace, computer and engineering sciences

پوستر اولین کنفرانس برق، مکانیک ، هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی

اولین کنفرانس برق، مکانیک ، هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس برق، مکانیک ، هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس برق، مکانیک ، هوافضا، کامپیوتر و علوم مهندسی