چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی با تاکید بر علوم ریاضی، آبان ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی با تاکید بر علوم ریاضی

The 4th National Conference on the Development of Natural Sciences in the Light of Islamic Thought

پوستر چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی با تاکید بر علوم ریاضی

چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی با تاکید بر علوم ریاضی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه جامع امام حسین،دانشگاه جامع امام حسين(ع) در شهر تهران برگزار گردید.