دومین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دومین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی

The 2th National Conference on the Development of Natural Sciences in the Light of Islamic Thought

پوستر دومین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی

دومین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع امام حسین،دانشگاه جامع امام حسين(ع) در شهر تهران برگزار گردید.