همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش، اسفند ماه ۱۳۹۴

همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش

National Conference on Language,Literature,and Translation studies in Education

پوستر همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش

همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش