اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش

1th National Conference on English Language,Literature,and Translation in Education

پوستر اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش

اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش