دومین همایش آموزش الکترونیک، بهمن ماه ۱۳۸۳

دومین همایش آموزش الکترونیک

02nd International Conference on E-learning

دومین همایش آموزش الکترونیک در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۳ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش آموزش الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش آموزش الکترونیک