بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران، آذر ماه ۱۴۰۰

بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران

The 20th Scientific Conference of the Iranian Consulting Association

پوستر بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران

بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مشاوره ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران