هجدهمین همایش انجمن مشاور ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت اسفند 97

هجدهمین همایش انجمن مشاور ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت

Eighteenth Iranian Consultancy Conference

هجدهمین همایش انجمن مشاور ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن مشاور ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قرچک برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مشاوره ، سلامت خانواده و ازدواج

مشاوره سلامت اخلاقی و امنیت اجتماعی و قضایی

مشاوره ٬ سلامت و ابعاد هویت در آموزش و پرورش

مشاوره و مهندسی سلامت ساختار نهادهای اجتماعی

مشاوره ٬ رسانه و سلامت گفتمانهای اجتماعی

مشاوره٬ سلامت شغلی٬ سرمایه ملی

مشاوره سلامت در بهداشت و درمان

مشاوره سلامت در بازتوانی جسمانی روانی اجتماعی

مشاوره ، دین و سلامت معنوی