هجدهمین همایش انجمن مشاور ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت، اسفند ماه 97

هجدهمین همایش انجمن مشاور ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت

Eighteenth Iranian Consultancy Conference

هجدهمین همایش انجمن مشاور ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن مشاور ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین همایش انجمن مشاور ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

مشاوره ، سلامت خانواده و ازدواج

مشاوره سلامت اخلاقی و امنیت اجتماعی و قضایی

مشاوره ٬ سلامت و ابعاد هویت در آموزش و پرورش

مشاوره و مهندسی سلامت ساختار نهادهای اجتماعی

مشاوره ٬ رسانه و سلامت گفتمانهای اجتماعی

مشاوره٬ سلامت شغلی٬ سرمایه ملی

مشاوره سلامت در بهداشت و درمان

مشاوره سلامت در بازتوانی جسمانی روانی اجتماعی

مشاوره ، دین و سلامت معنویمقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش انجمن مشاور ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت