اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری، اسفند ماه 97

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری

The First National Conference on New Findings in Teaching and Learning

پوستر اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سیریک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری مراجعه فرمایید.


معرفی همایش:

امروزه یاددهی و یادگیری به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های موسسات آموزشی محسوب می شوند تحولات ایجاد شده در طول تاریخ بشری، آن ها را نیز دچار تغییراتی کرده است. در عصر حاضر، به کمک فناوری های نوین می توان یادگیری را سهولت بخشید و امکان آموزش جذاب و کارآمد را با استفاده از شیوه های نوین یاددهی و یادگیری برای عده بیشتری از افراد جامعه میسر ساخت. لذا امروزه متخصصان و کارشناسان آموزشی به دنبال کاوش برای یافته های نوین در این حوزه می باشند.
بر این اساس این شعبه جهت دسترسی معلمان و دانشجویان علوم تربیتی به جدیدترین یافته ها در حوزه یاددهی و یادگیری بر آن شده است که اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری را در استان هرمزگان برگزار نماید.

 

محورهای همایش:

-روش های تدریس پیش دبستانی
-روش های تدریس دوره ابتدایی
-روش های تدریس دوره متوسطه
-روش های تدریش فنی و حرفه ای
-روش های تدریس مبتنی بر فرهنگ
-روش های تدریس مبتنی بر هنر و زیبایی شناسی
-روش های تدریس خلاقانه
-درس پژوهی در خدمت بهبود تدریس
-رویکردهای فناورانه در خدمت تدریس
-دانش ضمنی معلمان در خدمت بهبود تدریس
و سایر مطالعات و تحقیقات مرتبط


مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری