دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی

The Second National Conference on Islamic Management Sciences, Economics and Banking

پوستر دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی

دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی