دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت، خرداد ماه ۱۴۰۳

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت

The second international research conference in economics, accounting and management

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ توسط ،انجمن مدیریت دانش ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.