اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت، تیر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت

The first international research conference in economics, accounting and management

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مدیریت دانش ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.