کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی

National Conference on Eco-tourism, Geo-tourism and Natural Heritage Protection

پوستر کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی

کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی طبیعت گردی ایرانمنطقه آزاد قشم در شهر قشم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی