کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی، بهمن ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی

National Conference of Eco-Tourism & Environmental Risk Management

پوستر کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی

کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی بینالود، در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی