دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران

پوستر دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران

دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران