سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی، بهمن ماه ۱۳۹۸

سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی

3rd debatable topics on obstetrics gynecology & infertility

پوستر سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی

سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتيانجمن متخصصين زنان و مامائي ايران، مركز تحقيقات پيشگيري از بيماريهاي زنان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی