دومین کنگره چالش های بالینی در زنان، مامایی، نازایی، بهمن ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره چالش های بالینی در زنان، مامایی، نازایی

2nd Debatable Topics in Obstetrics, Gynecology and Infertility

پوستر دومین کنگره چالش های بالینی در زنان، مامایی، نازایی

دومین کنگره چالش های بالینی در زنان، مامایی، نازایی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایرانگروه زنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيانجمن علمي زنان و مامايي ايران و مركز تحقيقات پيشگيري از بيماريهاي زنان (PGRC) در شهر تهران برگزار گردید.