سومین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد مدیریت نوآورانه پروژه

سومین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد مدیریت نوآورانه پروژه

پوستر سومین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد مدیریت نوآورانه پروژه

سومین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد مدیریت نوآورانه پروژه در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۰ تا ۷ دی ۱۳۹۰ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین همایش ارتقاء توان داخلی با رویکرد مدیریت نوآورانه پروژه

دربافت فایل طرح پیشنهادی سومین همایش ارتقای توان داخلی

محورهای همایش
تحولات بین المللی و تأثیرات آن بر افزایش عدم قطعیت در پروژه ها
سیاستگذاری و شیوه های حمایت از شرکت های داخلی
تأمین مالی پروژه ها در شرایط تحریم
شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای شرکت های ایرانی
شناسایی مولفه های نوآورانه مدیریت پروژه و تأثیر آن در اجرای پروژه ها
مدیریت زنجیره تأمین در شرایط تحریم
مدیریت پروژه های پیچیده و سبد پروژه ها و جنبه های نوآورانه آن
نقش شرکت های مشاوره مدیریت در توسعه توانمندی های پیمانکاران ایرانی
ارزیابی عملکرد پروژه ها با رویکرد افزایش بهره وری
مستندسازی دستاوردها و انتقال تجربیات در پروژه هامقالات پذیرش شده در سومین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد مدیریت نوآورانه پروژه