دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی، اسفند ماه ۱۳۸۹

دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی

The second national conference on internal power development

پوستر دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی

دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی