اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل، خرداد ماه ۱۳۸۸

اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل

The first national conference on improving domestic power with an in-house construction approach

اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف با همكاري: شبكه هاي تحليلگر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل