دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی

دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی

پوستر دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی

دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد نظام پیمانکاری

در دومین همایش ملی "ارتقای توان داخلی؛ با رویکرد توسعه نظام پیمانکاری"، که با حضور فعال مدیران مهندسی و اجرایی از بخش های سیاست گذاری، کارفرمایی، شرکت های طراحی و مهندسی، پیمانکاران، سازندگان تأسیسات و تجهیزات و اساتید دانشگاهی برگزار خواهد شد، اهداف ذیل دنبال می شود:
- ارزیابی توان اجرایی پروژه های صنعتی و عمرانی در کشور توسط پیمانکاران
- تعیین جایگاه نظام پیمانکاری در کشور
- تبیین نقش تمامی ذی نفعان در ارتقای توان داخلی
- شناسایی الزامات افزایش حجم ساخت داخل
- بررسی چالش های توسعه پیمانکاری عمومی و فرعی
- شناسایی فاکتورهای مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین
- بررسی سیستم‌های اجرای پروژه در کشور
- راهکارهای صدور خدمات فنی و مهندسی
- بررسی مزایا و معایب روش EPC در شرایط کنونی ایران
- انتقال تجارب و یافته های مدیران و صاحبنظران نظام اجرای پروژه‌ها
- بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت های فنی- مهندسی شرکت های ایرانی در اجرای پروژه ها
- شناسایی بخش های قابل رقابت در حوزه ساخت داخل با رویکرد افزایش صادرات خدمات فنی- مهندسی
- افزایش تعاملات کارفرمایان، شرکت های مهندسی و پیمانکاران به منظور افزایش سهم داخل در اجرای پروژه های کلان

محورهای همایش
• سیاست گذاری، شیوه های حمایتی و بسترسازی رشد شرکت های داخلی
• شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیمانکاران ایرانی
• استفاده از شرایط تحریم برای توسعه  توان پیمانکاران عمومی و فرعی
• اجرای اصل 44 قانون اساسی و تأثیر آن بر ارتقای توان داخلی
• مدیریت زنجیره تأمین و تأثیر آن بر توسعه سهم ساخت داخل
• نقش پیمانکاران عمومی در ارتقای شرکت های مشاور، سازنده، بهره بردار و خدماتی
• افزایش قدرت رقابت پذیری پیمانکاران عمومی و فرعی با رویکرد حضور در بازارهای بین المللی
• تدوین و بومی سازی استانداردهای موجود در اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی
• ایجاد و توسعه همکاری های استراتژیک، کنسرسیوم و جوینت ونچر در اجرای پروژه ها
• انتقال، تولید و مدیریت دانش فنی و تأثیر آن بر روند بومی سازی
• جایگاه تشکل های صنفی در ارتقای توان پیمانکاران داخلی
• بسترسازی فرهنگی، مشارکت اجتماعی و نقش رسانه ها در خودباوری و دستیابی به تکنولوژی های روز
• رویکردی نو به نظام تأمین مالی پروژه ها با هدف افزایش سطح مشارکت پیمانکاران داخلی در پروژه هامقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی