دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

2nd National Conference on the Documentation of Natural & Cultural Heritage

پوستر دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،دانشگاه شهيد رجايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی