دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

Second International Conference on Disease and Health Outcomes

پوستر دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهرانواحد ثبت بيماري ها و پيامدهاي سلامت معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در شهر تهران برگزار گردید.