اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

First International Congress of Disease and Health Outcomes Registry

پوستر اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای کنگره:

کنگره ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت:
- اصول تاسیس و مدیریت نظام های ثبت
- مالکیت داده ها و اصول اخلاقی در برنامه های ثبت بیماریها
- فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای ثبت بیماریها
- کنترل کیفی در ثبت بیماریها
- نقش سیستم های طبقه بندی و نامگذاری بیماریها و استاندارهای مربوط به اقلام اطلاعاتی
- پیوند بانک های اطلاعاتی و تحلیل داده ها