اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

First International Congress of Disease and Health Outcomes Registry

پوستر اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.