کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها

Digital Games Research Conference (DGRC)

پوستر کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها

کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،بنياد ملي بازي هاي رايانه اي-دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها