دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری، آبان ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری

The second national conference on desert with the approach of managing arid and desert areas

پوستر دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه سمنان،دانشكده كويرشناسي دانشگاه سمنان با همكاري مركز بين المللي بيابان دانشگاه تهران در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری