اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)، خرداد ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)

1st National Desert Conference

پوستر اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)

اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار) در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تهران،مركز تحقيقات بين المللي بيابان دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)