دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین، آذر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین

The 2nd National Conference on Recent Advances in Engineering and Modern Sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین