دومین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس، آبان ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس

The second national conference on clothing, fabric and clothing design

پوستر دومین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس

دومین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.