نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس، اسفند ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس

The first national conference on clothing, textile and clothing design

پوستر نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس

نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.